นายแพทย์ นพดล ตรีประทีปศิลป์

ชำนาญการพิเศษ : โสต ศอ นาสิก - เวชศาสตร์การนอนหลับ
แผนกการรักษา : แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา