นายแพทย์ มานะ โอศิริพันธุ์

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก