นายแพทย์ คุณันญา ใจเดช

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรม-การผ่าตัดส่องกล้อง
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรม