แพทย์หญิง กานต์ธิดา ศุขเจริญ

ชำนาญการพิเศษ : รังสีวิทยา-รังสีวินิจฉัย
แผนกการรักษา : แผนกรังสีวิทยา