แพทย์หญิง จิณห์นิภา เชาว์ดำรงค์

ชำนาญการพิเศษ : รังสีวิทยา-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกรังสีวิทยา