ทันตแพทย์ พันดุล สุภาสัย

ชำนาญการพิเศษ : ทันตกรรม-ปริทันต์
แผนกการรักษา : แผนกทันตกรรม