แพทย์หญิง ธนิกา สุจริตวงศานนท์

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
แผนกการรักษา: แผนกกุมารเวชกรรม