แพทย์หญิง ชลลดา วังวรัญญู

ชำนาญเฉพาะทาง: จักษุวิทยา-ทั่วไป
แผนกการรักษา: แผนกจักษุวิทยา