นายแพทย์ ชวิน สมาธิวัฒน์

ชำนาญการพิเศษ : โสต ศอ นาสิก - ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา