ความประทับใจของลูกค้า

สัมภาษณ์พิเศษจากคุณสัมพันธ์ ภู่เจริญ ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดตีบตัน

“รู้ไว รักษาก่อน หายได้ การผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด”

ความประทับใจของลูกค้าท่านอื่นๆ