ความประทับใจของลูกค้า

ความประทับใจของ คุณธนภร ประดับจันทร์ หลังเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาล

ความประทับใจของ คุณธนภร ประดับจันทร์ หลังเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาล

KIH : อะไรทำให้คุณธนภร เลือกใช้บริการที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์คะ

คุณธนภร : เป็นโรงพยาบาลที่มาแล้วอบอุ่นที่สุด ขอบคุณ คุณหมออัจฉราและคุณหมอเฉพาะทางทุกท่านรวมถึงคุณพยาบาลและน้องๆผู้ช่ายทุกคนที่เอาใจใส่และดูแลดีมากค่ะ และคนนี้คนสำคัญมากเลย ขอบคุณ คุณขวัญเรือน ไม่รู้ว่าทำตำแหน่งอะไรแต่น่ารักเอาใจใส่คนไข้เสมือนญาติ ขอบคุณที่รักและดูแลนะคะ 

เป็นโรงพยาบาลที่มาแล้วอบอุ่นที่สุด

ความประทับใจของลูกค้าท่านอื่นๆ