ความประทับใจของลูกค้า

ความประทับใจของ ​คุณชนนาถ สินสูงสุด (คุณฟาง) หลังเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาล

คุณชนนาถ สินสูงสุด (คุณฟาง)

K: อะไรทำให้คุณชนนาถเลือกใช้บริการที่ โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์คะ

W: เริ่มจากการที่คุณปู่ และคุณพ่อของน้องข้าวขวัญ เกิดประสบอุบัติเหตุมารักษาที่ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ และรู้สึกประทับใจในการให้การบริการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากการที่ได้รับคำแนะนำ และการดูแลเอาใจใส่ที่รู้สึกได้ว่าเป็นกันเอง อบอุ่นทุกครั้งที่มาเหมือนอยู่บ้าน พอน้องข้าวขวัญเกิดไม่สบายจึงตัดสินใจพามารักษากับที่นี่ทันทีค่ะ

"ได้รับคำแนะนำ และการดูแลเอาใจใส่ที่รู้สึกได้ว่าเป็นกันเอง อบอุ่นทุกครั้งที่มาเหมือนอยู่บ้าน"

ความประทับใจของลูกค้าท่านอื่นๆ