แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจ Yag laser

ราคา 4,000 / 4,500 บาท

ซื้อเลย

แพ็กเกจ Yag Laser

เลเซอร์เปิดรูขนาดเล็กที่ม่านตา เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลซอร์ยิงเปิดรูม่านตาทำให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น

เลเซอร์เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังการผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่อง Phaco Emulsion

ต้อกระจกขุ่น 1 ข้าง 4,000 บาท

ต้อหิน 1 ข้าง         4,500 บาท


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น