แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโครโมโซม

ราคา ราคาเริ่มต้น 13,000.-

ซื้อเลย

การตรวจคัดกรองโครโมโซม คือ คำตอบที่ดีที่สุดของคุณแม่

การตรวจ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถตรวจหาความเสี่ยงจากการเกิดดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ ที่สำคัญได้

คุณแม่ที่สามารถเข้ารับการตรวจ NIPT

- คุณแม่ที่มีอายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

- คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดี่ยว หรือตั้งครรภ์แฝดสอง

- ตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติ/เด็กหลอดแก้ว

- คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี

- คุณแม่ที่เคยมีบุตรที่มีภาวะดาวน์ พาทัว หรือเอ็ดเวิร์ด

สามารถคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมที่พบบ่อยได้ ดังนี้

- Trisomy 21 (กลุ่มอาการดาวน์)

- Trisomy 18 (กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด)

- Trisomy 13 (กลุ่มอาการพาทัว)

- ตรวจโครโมโซมเพศ

- ความผิดปกติของโครโมโซม

ข้อดีของการตรวจ NIPT

สะดวก : ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

ปลอดภัย : ใช้เลือดคุณแม่เพียง 7-10 ซีซี ไม่มีความเสี่ยงต่อการแท้ง

แม่นยำ : ผลการตรวจแม่ยำกว่า 99%

รวดเร็ว : รายงานผลภายใน 5-7 วัน หลังได้รับเลือดคุณแม่

มั่นใจในคุณภาพ “Qualifi”

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี Next generation sequencing (HGS)จากบริษัท Illumina ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการยอมรับในระดับสากล


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น