แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ราคา 3,090 บาท

ซื้อเลย

วัคซีนป้องกันโรค “อีสุกอีใส”
“อีสุกอีใส”คือโรคที่ติดต่อผ่านทางละอองของน้ำลาย หรือ รอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ
การ “ป้องกัน” ที่ดีที่สุดคือการ  “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส”
-  เด็กสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี ขึ้นไป
-  เด็กเล็กฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 1 - 1 ปีครึ่ง และ เข็มที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง - 4 ปี
-  เด็กโต (อายุ13+) และ ผู้ใหญ่ ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
-  การฉีดวัคซีน 2 เข็ม เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ถึง 98% และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
แพ็คเกจวัคซีนอีสุกอีใส ๒ เข็ม
ราคา ๓,๐๙๐ บาท
(จากราคาปกติ ๔,๐๐๐ บาท)
**  รวมค่าบริการอื่นๆแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์ **
ศูนย์กุมารเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทรศัพท์ 02 594 0020-65 ต่อ 1310, 1311


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น