แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจการตรวจ MRI เฉพาะส่วน

ราคา 5,900 / 8,900 บาท

ซื้อเลย

แพ็กเกจการตรวจ MRI เฉพาะส่วน

Magnetic Resonance Imaging (Body Part)

ราคา 5,900 บาท/จุด (brain,C-spine,LS,knee joint)

ราคา 8,900 บาท/จุด (T-spine, shoulder joint, Ankle joint)

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น