แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ดูแลการเจ็บป่วยของคุณให้อุ่นใจ ด้วยวงเงินความคุ้มครองการรักษา

ราคา 500,000.- / 800,000.-

ซื้อเลย

แผนประกันสุขภาพใส่ใจ  คุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อครั้ง

 • คุ้มครองวงเงินผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 800,000 บาท/ ครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาที่ โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์
 • นอนห้อง VIP ไม่มีส่วนต่างแม้แต่บาทเดียว*
 • ส่วนลดค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)  และค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 20%
 • ชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาท / วัน **
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
 • สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี*
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามทีบริษัท ฯ กำหนด

** ค่าชดเชยรายได้ สำหรับอายุ 21-60 ปีเท่านั้น สูงสุดไม่เกิน15 วัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16-65 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอ ฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

แผนประกันสุขภาพ Viriyah Care by Kasemrad  คุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี

 • ผลประโยชน์เข้าใจง่าย เหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 500,000 บาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาที่ โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์
 • นอนห้อง VIP ไม่มีส่วนต่างแม้แต่บาทเดียว*
 • ส่วนลดค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)  และค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 20%
 • ชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาท / วัน **
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
 • สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี*
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามทีบริษัท ฯ กำหนด

** ค่าชดเชยรายได้ สำหรับอายุ 21-60 ปีเท่านั้น สูงสุดไม่เกิน15 วัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอ ฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยใด ๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ

 • แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเครือ เกษมราษฎร์
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร : 062-006-0202


🏥สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

☎Kasemrad Call Center 1218 กด 2

Line : https://lin.ee/5eBvxTH

Facebook : รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Website : https://www.kasemradinter.com/site/home

Youtube : KIH RTB


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น