แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนไอพีดี สำหรับเด็ก

ราคา ราคาเริ่มต้น 2,220 บาท

ซื้อเลย

โปรแกรมวัคซีน ไอพีดี สำหรับเด็ก

โปรแกรมIPD (A)
IPD Synflorix  ป้องกันปอดบวม จากเชื้อนิวโมคอคคัส
๑ เข็ม ราคา ๒,๒๒๐ บาท
๒ เข็ม ราคา ๔,๔๐๐ บาท
๓ เข็ม ราคา ๖,๖๐๐ บาท
**เหมา ๔ เข็ม ๗,๙00  บาท**
(จากราคาปกติ ๙,๕๒๐.-)
โปรแกรมIPD (B)
IPD Prevnar 13 ป้องกันปอดบวม จากเชื้อนิวโมคอคคัส
๑ เข็ม ราคา ๒,๘๐๐ บาท
๒ เข็ม ราคา ๕,๖๐๐ บาท
๓ เข็ม ราคา ๘,๔๐๐ บาท
**เหมา ๔ เข็ม ๙,๙๙0 บาท**
(จากราคาปกติ ๑๒,๒๘๘.-)
** ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ **
ศูนย์กุมารเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทรศัพท์ 02 594 0020-65 ต่อ 1330, 1331 แผนกกุมารเวช

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น