แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจ Baby Vaccine Rota

ราคา 2,200 / 2,500 บาท

ซื้อเลย

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคลำไส้อักเสบในทารกและเด็กเล็ก โรคนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุดและทำให้เกิดอาการท้องเสียได้รุนแรงมากที่สุด ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าไวรัสตัวอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก เพราะจะทำให้มีอาการถ่ายเป็นน้ำปริมาณมาก หากมีอาการอาเจียนมากจนกินอะไรไม่ได้หรือถ่ายมากจนมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรง จนอาจทำให้เกิดภาวะช็อกและหากแก้ไขไม่ทันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  ป้องกันลูกรักจากไวรัสโรต้า ด้วยแพ็กเกจ Baby Vaccine Rota โปรแกรม Rotarix A 2 เข็ม ราคา 2,200 บาท และโปรแกรม  Rotariq B 3 เข็ม ราคา 2,500 บาท 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น