แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจรักษ์ตับ

ราคา 2,200 บาท

ซื้อเลย

แพ็กเกจรักษ์ตับ

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง

- ตรวจการทำงานของตับ SGOT

- ตรวจการทำงานของตับ SGPT

- ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ HAV IgG

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti Hbs

ราคาแพ็กเกจ 2,200 บาท

**ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับบริการ


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น