แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ราคา 1,900.- / 3,500.-

ซื้อเลย

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

1.ผู้ใหญ่(อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบ

  • มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหอบหืด โรคตับ และโรคไต
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
  • ผู้ที่มีภาวะน้ำหล่อเลี่ยงสมองรั่ว
  • ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดประสาทหูเทียม

2.ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

 

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ 

1 เข็ม ราคา 3,500.- (สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์

1 เข็ม ราคา 1,900.- (สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น