แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจมะเร็งสตรี

ราคา เริ่มต้น 1,600.-

ซื้อเลย

แพ็กเกจ​ตรวจมะเร็งสตรี

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง พบมากในช่วงอายุ 30-50 ปี สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุด และสำหรับผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกคือสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียว  แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้เราสามารถตรวจหาเชื้อมะเร็งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว นั้นคือวิธีการตรวจที่เรียกว่า การตรวจ Liquid prep

การตรวจ Liquid prep เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดผ่านและถ่างช่องคลอด จากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งได้

สำหรับคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หรือ 3 ปี หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและทำการตรวจทุกปี เพื่อหามะเร็งปากมดลูกในระยะแรกที่ยังไม่แสดงอาการ หากพบว่าเซลล์ปากมดลูกเริ่มมีความผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Precancerous) จะได้ให้การรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งได้ทัน หรือหากพบว่าเริ่มเป็นมะเร็งในระยะแรก (ระยะก่อนแสดงอาการ) ก็จะได้ให้การรักษาให้หายขาดได้ค่ะ


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น