ข่าวสาร

ผู้บริหาร บางกอกเชนฯ ร่วมประชุมทางวิชาการ "ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม" พร้อมรับเหรียญที่ระลึกในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี

ผู้บริหาร บางกอกเชนฯ ร่วมประชุมทางวิชาการ "ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม" พร้อมรับเหรียญที่ระลึกในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม" (The Constitution Court : Protector of the Rule of Law) เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ 20 ปี   โดยโอกาสนี้ คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  เป็นตัวแทน รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ เข้ารับเหรียญที่ระลึกในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทาง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ณ โรงแรมเพนนินซูล่า  เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/


ข่าวสารอื่นๆ