ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์กองประกอบตรวจเพื่อประเมินศักยภาพความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โดยผศ.ดร.พญ.สมพร  หาญพาณิชย์ รองกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดบ้านให้การต้อนรับนายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 นนทบุรี และทีมงานกองประกอบโรคศิลปะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ประจำปี 2562 เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในด้านการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ์

 

 


ข่าวสารอื่นๆ