ข่าวสาร

รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ขึ้นบรรยาย การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง "How to Address the Reimbursement Challenge in Thailand"  ภายในงาน "Now and Future in Healthcare"  การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะเเพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวทีสำหรับการเเลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่าย ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ ระหว่างเเพทย์ บุคลากรทางการเเพทย์ องค์กรสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไปได้ติดตามความรู้และนวัตกรรมใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ