ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล First Aid และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล First Aid และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล First Aid  และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ร่วมกับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้น้องๆ นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของน้องๆ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 500 คน โดย นายศรุติ ศุภติมัสโร บุรุษพยาบาลวิชาชีพ และ นางสาวสุมาลี มะโนชาติ พยาบาลเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล การพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นของการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ