ข่าวสาร

โครงการฝึกซ้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) 2019

              โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน ให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกัน ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย คนไข้ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

              เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน ได้ให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกันเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้โดย คุณศรายุทธิ์ เพ็งสีดา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย และทำการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมทั้งซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น โดยมี คุณจุฑามณี สุวรรณรัศมี ผู้ตรวจการพยาบาล ตัวแทนโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมการซ้อมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ