ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

            โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับความร่วมมือกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี  ฝึกซ้อมเสมือนจริง “แผนรับอุบัติภัยหมู่” ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความเข้าใจให้บุคลากร  ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่ เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการเคลื่อนย้าย การติดต่อสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงทดสอบความพร้อมของบุคลากร และสถานที่ ให้พร้อมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียและความพิการ พร้อมนำแนวทางการฝึกซ้อมมาปรับปรุง ให้มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์เมื่อเร็วๆ นี้


ข่าวสารอื่นๆ