ข่าวสาร

โครงการ "รวมใจช่วยกัน...แบ่งปันให้น้อง"

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ บริการตรวจสุขภาพ และ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ และ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง บ้านราชาวดี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณพรสุดา หาญพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ นำทีมคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ออกตรวจสุขภาพ และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับน้องๆ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ