ข่าวสาร

การประกวด "Kasemrad Healthy Kids 2019" รอบคัดเลือก

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินของการประกวด "Kasemrad Healthy Kids 2019" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

ขอแสดงความยินดีกับ...
1. เด็กหญิงวรกมล ไหมเพ็ชร (น้องบอส)
2. เด็กหญิงมาติกา บรอมเมสสัน (น้องมาร์กี้)
3. เด็กหญิงอณรรญกรณ์ อยู่บำรุง (น้องฟ้าใส)
4. เด็กหญิงปานฝัน ฉิมวารี (น้องดีหวา)
5. เด็กหญิงนิศาชล คำเนตร (น้องดริว)

ขอขอบคุณคณะกรรมการ
1. คุณสุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 
2. คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
3. คุณนนทพร กลมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ป่วยในและเฉพาะทาง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
4. นายแพทย์วรวิทย์ กันทะมาลี แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
5. คุณสิรวุฒิ สว่างนพ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ "Kasemrad Healthy Kids 2018"
1. บัตรเครดิตการ์ด ในเครือกรุงศรี
2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4. ผลิตภัณฑ์ ดีนี่
5. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด
6. บริษัท โทฟุซัง จำกัด

และขอขอบคุณผู้ปกครอง ทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของทาง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มา ณ โอกาสนี้

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/


ข่าวสารอื่นๆ