ข่าวสาร

คณะแพทย์ คณะผู้บริหารร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวขอพร

 ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง คณะแพทย์ คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวขอพร จาก ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ