ข่าวสาร

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ภายใต้ความดูแลของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โดยการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีจำนวนผู้บริจาค จำนวน 110 คน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือผู้คน และขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่านเป็นอย่างสูง

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ครั้งนี้จะเป็นการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนและพบกันอีกครั้งในการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 นี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ