ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรม Global Handwashing Day

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรม Global  Handwashing Day (วันล้างมือโลก)  โดยมีนพ.สุรพันธ์  ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โถง OPD ชั้น 1  เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้บุคลากร และผู้มารับบริการ ได้รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้อง สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้การล้างมือ สาธิตการล้างมือ 6 ขั้นตอน พร้อมตรวจสอบการล้างมือด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ รวมถึงมีของรางวัลแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจาก บุคลากร และผู้มารับบริการ เป็นจำนวนมาก


ข่าวสารอื่นๆ