ข่าวสาร

กิจกรรมอบรบหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการทำ CPR โดย นายศรุติ ศุภติมัสโร บุรุษพยาบาลวิชาชีพ
ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการทำCPRช่วยเหลือผู้ที่หมดสติทั้งผู้ใหญ่และเด็กให้กับพนักงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตัวพนักงาน

ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆนี้


ข่าวสารอื่นๆ