ข่าวสาร

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ผอ.บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ผอ.บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม

นายแพทย์สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ผอ.บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ณ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี

 


ข่าวสารอื่นๆ