ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ขอขอบคุณ คุณช่อผกา วิริยานนท์ ที่วางใจให้เราดูแล

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ขอขอบคุณ คุณช่อผกา วิริยานนท์ ที่วางใจให้ทางโรงพยาบาล ดูแลสุขถาพของท่านในครั้งนี้

โดยมี คุณรสริณ พุ่มแย้ม  ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และ คุณปรินทร อมรปิยะกฤษฐ์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  มอบกระเช้าผลไม้


ข่าวสารอื่นๆ