ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จับมือ บัตรเครดิตเคทีซี จัดงานแถลงข่าว เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสวนหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จับมือ บัตรเครดิตเคทีซี จัดงานแถลงข่าว เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสวนหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จับมือ บัตรเครดิตเคทีซี จัดงานแถลงข่าว เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสวนหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ

นายแพทย์สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการ และแพทย์หญิงสุพจนี  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับคุณสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต  และทีมสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสวนหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ และทำการตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score โดยมีทีมแพทย์ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ Calcium Score , โรคหลอดเลือดหัวใจภัยเงียบที่เราต้องรู้เท่าทัน และ โรคหลอดเลือดส่วนอื่นทั่วร่างกายสำคัญไม่แพ้หลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

 และในโอกาสเปิดศูนย์ใหม่ ทางโรงพยาบาลมี Package สำหรับ ผู้ถือบัตรเครดิต KTC  แนะนำดังนี้ 

1. Calcium Score ตรวจหาหินปูนเกาะบนหลอดเลือดหัวใจ  ราคาพิเศษ 3,200 บาท จากปกติ 4,000 บาท

2. Excercise Stress Test (EST) การวิ่งสายพานเพื่อตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ราคาพิเศษ 2,900 บาท จากปกติ 4,500 บาท

3. Echocardiogram เพื่อตรวจดูหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ราคาพิเศษ 2,900 บาท จากปกติ 4,500 บาท

4. CTA Coronary ฉีดสารทึบแสงดูสภาพหลอดเลือดหัวใจ ราคาพิเศษ 14,900 บาท จากปกติ 23,000 บาท

5. CAG Coronary Angiography  การสวนหัวใจ ราคาพิเศษ  35,000 บาท จากปกติ  89,900 บาท

6. CAG+PCI percutaneous catheterization ใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด  ราคาพิเศษ 180,000 บาท จากปกติ  299,000 บาท

ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562


ข่าวสารอื่นๆ