ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (First Aid) และ การช่วยชีวิต (CPR) 2562

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (First Aid) และ การช่วยชีวิต (CPR) ให้กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ คุณลีลาวดี สมจิตร ผู้จัดการพยาบาล OPD ER และคุณกิติ ไม้อ่อนดี ผู้สอน CPR ในการนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิต (CPR) ณ บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเวสต์เกต โดย คุณอดุล ชูรักษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอาคาร บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเวสต์เกต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตัวพนักงานเอง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

หากองค์กรใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน คุณเปิ้ล การตลาด ได้ที่เบอร์ Call Center 1218 กด 2 ต่อ 1045

โควต้าเพียง 10 บริษัท / ปี เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ