ข่าวสาร

ตรวจสุขภาพ ณ วัดป่ามณีกาญจน์

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ได้ออกหน่อยเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ และประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ 62 ท่าน และจัดตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารฟรี ให้แก่ผู้มาทำบุญ, ฟังเทศน์ ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

"ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ"

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ