ข่าวสาร

ผู้บริหาร BCH รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจการแพทย์

ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อประทานรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019"  จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นเกียรติประวัติและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ในการนี้ คุณกันตพร หาญพาณิชย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับประทานรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019"  ในฐานะบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ในภาคธุรกิจการแพทย์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ