ข่าวสาร

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สกสค. จ.สระแก้ว

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สกสค. จ.สระแก้ว

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้เห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพจึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพดวงตาและหัวใจ ให้กับบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุรพันธ์  ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ พร้อมทั้ง แพทย์หญิงนัทธมน สุวรรณนิพนธ์ จักษุวิทยา (กระจกตา) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน 99 คน

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ