ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร , แพทย์ , พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2564

               ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้จัดฤกษ์บวงสรวง พิธีพราหมณ์  โดยมี ผศ.ดร.พญ.สมพร  หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , พญ.สุพจนี  หัถพรสวรรค์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ,  พญ.พรลักษณ์  หาญพาณิชย์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ , คุณพรสุดา หาญพาณิชย์  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน , คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีในครั้งนี้ โดยได้นำอาหารคาวหวาน  เครื่องดื่ม  ผลไม้มงคล ฯลฯ ถวายสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพรม ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย และ อาศรมพระชีวกโกมารภัจจ์  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานตลอดปี 2564 นี้

 

 


ข่าวสารอื่นๆ