ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล First Aid และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ณ บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ บางใหญ่

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล First Aid และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ณ บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ บางใหญ่

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล First Aid  และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ร่วมกับบริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ บางใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการทำงาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพนักงานด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน โดย นายศรุติ ศุภติมัสโร บุรุษพยาบาลวิชาชีพ และ นางสาวสุมาลี มะโนชาติ พยาบาลเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล การพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นของการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะช่วยลดการบาดเจ็บของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้ร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลระหว่างการฝึกอบรม

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ผ่านทาง Fanpage https://www.facebook.com/rtbInter/

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ