ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจาก (JCI)

             โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มุ่งให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งทางโรงพยาบาล แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจาก Joint Commission International (JCI) เมื่อเร็วๆนี้ข่าวสารอื่นๆ