ข่าวสาร

BCH ผนึก 9 พันธมิตรชั้นนำหนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

BCH ผนึก 9 พันธมิตรชั้นนำระดับประเทศครอบคลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักหนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1. Globalization เพื่อร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระดับประเทศและระดับโลกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2. Digitalization เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดการปฏิรูปสู่เศรษฐกิจยุค 5.0 และ 3. Tourism โดยมุ่งเน้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศ โดย บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เตรียมเพิ่มช่องทางการรับแลกเปลี่ยน ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทย และเป็นการลดข้อจำกัดทางการเงินระหว่างประเทศ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอีกด้วย


BCH joins forces with 9 leading national alliances covering business in key industries to support Thailand as a digital asset hub through 3 main strategies: 1. Globalization: to join a network of national and global partners to invest in infrastructure; 2. Digitalization: to drive the organization to transform into the 5.0 digital economy; and 3. Tourism: to emphasize on inviting quality tourists with high purchasing power to the country. Currently, Bangkok Chain Hospital PCL. is preparing to introduce an alternative channel for exchanging medical services with digital assets to facilitate foreign medical tourists as well as attracting the new generation in Thailand.

...........................................

🏥สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

☎️Kasemrad Call Center 1218 กด 2

FB : รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Website : https://www.kasemradinter.com/site/home

Youtube : KIH RTB

#KIHHospital #โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์


ข่าวสารอื่นๆ