ข่าวสาร

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

รศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ได้ให้การต้อนรับ นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข เลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน และทีมงาน

จาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเยี่ยมสำรวจ และรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


ข่าวสารอื่นๆ