ข่าวสาร

โครงการฝึกซ้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) 2018

โครงการฝึกซ้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) 2018

 

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน ให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกัน ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย คนไข้ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

 

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน, หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน ได้ให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกันเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้โดย คุณศรายุทธิ์ เพ็งสีดา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 เป็นวิทยากรบรรยาย จนถึงเวลา 15.30 น. ก็ได้มีการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น โดยมี คุณสุนทรี  ไชยภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมการซ้อมในครั้งนี้


ข่าวสารอื่นๆ