ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sweetest Valentine

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sweetest Valentine

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sweetest Valentine ให้คู่บ่าวสาวที่ได้จดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสเกตร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมสร้างปรากฏการณ์รักอันยิ่งใหญ่ รวมถึงส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ภายในงานได้มีการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสุวรรณี ศิริวิมลานันท์  เวชปฎิบัติทั่วไป (แพทย์ทางเลือก คีเลชั่นบำบัด ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์)  พร้อมทั้งสนับสนุนของรางวัล Gift Voucher จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 7,000 บาท ภายในงานครั้งนี้


ข่าวสารอื่นๆ