ข่าวสาร

งานทำบุญโรงพยาบาลเนื่องในวันปีใหม่

เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคล  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  

โดย ผส.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารสด อาหารแห้ง 

ถวายสังฆทาน  และปัจจัย  แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม  

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9  มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. 

บริเวณป้อมยามด้านหน้าภายนอก  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 


ข่าวสารอื่นๆ