ข่าวสาร

งานเลี้ยงขอบคุณบริษัทคู่สัญญา ประจำปี 2562

งานเลี้ยงขอบคุณบริษัทคู่สัญญา ประจำปี 2562

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณบริษัทคู่สัญญา ประจำปี 2562 ในธีม Marine โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พญ.สมพร  หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและร่วมพบปะพูดคุย กระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของรพ. ที่เปิดรองรับการให้บริการในปี 2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. สำหรับบริษัทใดที่สนใจส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางของเรา ติดต่อเป็นบริษัทคู่สัญญาได้ที่ คุณวารุณี จิราภรณ์ไพศาล สายด่วน 1218 ต่อ 1045


ข่าวสารอื่นๆ